Home

Visie

Over mij

Contact
 
Visie

Bent u tevreden met uw huidige administrateur/accountant?

 • prijskaartje, ieder uurtje een factuurtje, onverwachte facturen;
 • verhouding prijs/kwaliteit;
 • hebt u een vast aanspreekpunt?;
 • is uw administratie optimaal ingericht en continue up to date?;
 • tijdige (periodieke) informatieverstrekking;
 • is er aandacht voor toekomstige ontwikkelingen?;
 • is er sprake van een proactieve advisering?;
 • heeft de huidige administrateur/accountant kennis en kunde van het bedrijf en de branche waar zich dit in bevind?;
 • is er aandacht voor rendementsverbetering en kostenbeheersing?;
 • maakt u kosten voor het voeren van de administratie (kosten software, updates, maken van back-ups, etc.). 


Het kan bij H&R Finance anders

 • ik spreek vooraf een vaste prijs af voor het gewenste pakket van administratieve dienstverlening, waarbij de omvang en kwaliteit van de aangeleverde administratie prijsbepalend is. Op basis van deze prijs wordt maandelijks gefactureerd en geïncasseerd. Bij ongewijzigde omstandigheden komt er geen verrassing achteraf.
 • in het gewenste pakket is naar de keuze van de klant inbegrepen:
  • opzet of herstructureren en digitaliseren van de administratie;
  • omzetten van routinematige basisadministratie naar een volwaardige boekhouding;
  • het boeken c.q. beoordelen en eventueel verbeteren van de gevoerde administratie zodat deze een correct en juist beeld geeft van de actuele financiële situatie;
  • periodieke rapportages bestaande uit: periodebalans en exploitatierekening met vergelijkende cijfers inclusief de gewenste managementinformatie;
  • desgewenst een exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose voor de komende periode(n);
  • bespreking van de periodecijfers waarbij zowel rendementsverbetering en kostenbeheersing als ook bedrijfseconomisch advies onderdeel vanuit maken;
  • verzorgen van periodieke aangiften: omzetbelasting en loonheffing;
  • opstellen van de jaarrekening, publicatiestukken, notulen en bijbehorende aangiften.
 • optioneel kan het pakket uitgebreid worden met:
  • strategische advisering en begeleiding;
  • kostprijscalculatie en bijbehorende analyse van realisatie; 
  • vervanging van administrateur bij ziekte;
  • interim management.
 • daarnaast voorzie ik op basis van voorafgaande urenbegroting in:
  • fiscale advisering;
  • zzp-opdrachten.
Bovenstaande werkzaamheden worden vanzelfsprekend geheel conform de door de beroepsorganisatie gestelde kwaliteitsnormen uitgevoerd.


H&R Finance staat voor

 • persoonlijke benadering en uitgebreide aandacht;
 • regelmatige contactmomenten gedurende het jaar;
 • inleving in specifieke situaties bij klanten;
 • proactieve houding;
 • optimale dienstverlening waarbij als uitgangspunt geldt dat de ondernemer continue goed geïnformeerd is over de financiële stand van zaken;
 • een gezonde prijs-/kwaliteitverhouding, geen uurtje-factuurtje mentaliteit.


Ik ben pas tevreden als u het bent!