Home

Visie

Over mij

Contact
 
Home

H&R Finance is een administratie- en advieskantoor welke haar diensten aanbied op basis van een service-abonnement. Ik beoordeel de aard, omvang en kwaliteit van uw administratie. Hierop geef ik een passend prijsvoorstel voor een door de klant gewenst dienstverleningspakket. De invulling van de dienstverlening geschiedt op basis van persoonlijke benadering en aandacht voor de wensen van de klant.

De toegevoegde waarde van H&R Finance is het bieden van optimale financiële zekerheid. Dit wordt bereikt door periodiek opstellen van financiële overzichten waaruit de prestatie van de onderneming blijkt. Verder is er aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen middels exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen. Hierdoor is de ondernemer gedurende het jaar goed geïnformeerd over de financiële gang van zaken. Dit alles op basis van een vaste en eerlijke prijs.
H&R Finance geeft invulling aan de toenemende weerstand van ondernemers tegen het traditionele uurtje-factuurtje systeem. Bij mijn dienstverlening wordt de ondernemer niet geconfronteerd met onverwachte kosten achteraf.